Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Bachelor of Business Administration, International Business | Oulun ammattikorkeakoulu

Bachelor of Business Administration, International Business

Kiinnostaako sinua kansainvälinen ura Suomessa tai ulkomailla? Haluatko opiskella eri maista ja kulttuureista tulevien kansainvälisten nuorten kanssa? Haluatko tutkinnon, jonka tuoma osaaminen tarjoaa sinulle laajat mahdollisuudet omien toiveidesi ja tavoitteidesi suuntaamiseen? Opiskele kansainvälinen Bachelor of Business Administration, International Business -tutkinto!

International Business -koulutus

International Business tutkinto-ohjelma on loistava valinta suomalaisille ja kansainvälisille opiskelijoille, joita kiinnostaa ura kansainvälisen liiketalouden, myynnin ja markkinoinnin, johtamisen tai yrittäjyyden saralla. Opinnot on suunniteltu vastaamaan kansainvälisesti suuntautuneiden yritysten tarpeisiin työelämälähtöisesti. Opinnot kehittävät innovatiivisessa kansainvälisessä liiketoiminnassa ja kansainvälisessä työympäristössä tarvittavia taitoja. Opetuskieli on englanti.

Yksilölliset opintopolut

Tutkintoon kuuluviin opintoihin sisältyy niin ulkomaankaupan, myynnin ja markkinoinnin, henkilöstöhallinnon, laskentatoimen kuin johtamisen ja eri kielten opintoja. Monikulttuurisessa oppimisympäristössä kehittyvät tarpeelliset kieli- ja vuorovaikutustaidot. Työelämäyhteistyössä toteutettavat projektit, harjoitustehtävät, opinnäytetyö ja käytännön harjoittelu mahdollistavat työelämään tutustumisen ja verkostoitumisen jo opintojen aikana.

Opintojen aikana laadit henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Voit suorittaa harjoitustehtäviä, opinnäytetyösi ja työharjoittelujaksosi sinua kiinnostavien toimialojen ja uranäkymiesi pohjalta. Lisäksi voit hankkia osaamista omien kiinnostusten mukaan tutkintoon sisältyvillä vapaasti valittavilla opinnoilla tai lähteä opiskelemaan ulkomaille vaihtoon yhteen kumppanikorkeakouluistamme.

Mitä töitä valmistuneet tekevät?

Tutkinto antaa valmiudet monipuolisiin uramahdollisuuksiin sekä Suomessa että kansainvälisesti. Tulevaa työuraa ohjaavat hyvin pitkälle oma osaamisesi ja mielenkiintosi kohteet. Työnantajasi voi olla pieni- tai keskisuuri yritys tai monikansallinen kansainvälinen suuryritys. Myös kunnat ja kaupungit rekrytoivat kansainvälisiä osaajia. Valmistuneet työskentelevät esimerkiksi kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin, kansainvälisen viennin ja tuonnin, asiakaspalvelun sekä henkilöstö- ja taloushallinnon parissa. Valmistumisen jälkeen tehtävänimikkeesi voi olla esimerkiksi:

 • Product Manager
 • Account Manager
 • Key Account Manager
 • Marketing Manager
 • Marketing Assistant
 • Marketing Co-ordinator
 • Customer Service Agent
 • Sales Manager
 • Sales Negotiator
 • Purchasing Manager
 • Purchasing Assistant
 • Export Manager
 • Entrepreneur, business owner.

Kansainvälisyys ja vaihtomahdollisuudet

Kansainvälisyys on keskeinen elementti oppimisympäristössämme. Eri puolilta maailmaa tulevien tutkinto-opiskelijoiden lisäksi meillä opiskelee kanssasi joka lukuvuosi runsas joukko vaihto-opiskelijoita kumppanikorkeakouluistamme. Tämä tarjoaa sinulle erinomaiset mahdollisuudet verkostoitumiseen ja ystävyyssuhteiden luomiseen.

Kannustamme omia opiskelijoitamme suorittamaan osa opinnoistaan opiskelijavaihdossa jossakin lukuisista kumppanikorkeakouluistamme Euroopassa, Aasiassa tai Pohjois-Amerikassa. Myös tutkintoon sisältyvät harjoittelujakso on mahdollista suorittaa ulkomailla. Lisäksi opiskelijoillamme on mahdollisuus hakea kansainväliseen kaksoistutkinto-ohjelmaan. Ohjelmassa opiskelija opiskelee kansainvälisessä kumppanikorkeakoulussa Alankomaissa tai Saksassa. Molemmissa korkeakouluissa opiskelukieli on englanti. Valmistuessaan opiskelija saa tutkinnot sekä Oamkista että ulkomaisesta korkeakoulusta.

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa alemman ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen amkin opinnoista.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Bachelor in Business Administration (BBA) tutkinto on korkeakoulututkinto, joka on rinnasteinen yliopistojen ja korkeakoulujen kandidaatin tutkintoon (Bachelor) sekä Suomessa että ulkomailla. Tutkinto antaa hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulutukintoon (YAMK) ja maisterin tutkinto-ohjelmiin.

International Business -koulutus sosiaalisessa mediassa

Instagram

Laajuus ja kesto

210 op

3,5 vuotta

Kampus

Teuvo Pakkalan kadun kampus
Teuvo Pakkalan katu 19
90130 Oulu

Hakuaika päivätoteutus

20.3.–3.4.2019

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »

Hakuaika päivätoteutus

9.–23.1.2019

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »

Artikkelikuva

Liiketalouden tradenomiksi englannin kielellä

Riikka Karppinen opiskelee Oulun ammattikorkeakoulussa kansainvälistä liiketaloutta kolmatta vuotta. Riikka on aina ollut kiinnostunut kielten opiskelusta. 

Artikkelikuva

Opiskelua Etelä-Koreassa

Alun perin Jani Toivasen piti viettää Etelä-Koreassa vain vuosi. Maa kuitenkin vei Janin mukanaan, ja nyt hän muuttaa sinne työn…

Artikkelikuva

Teachers make students think

Adrian Canales, 29, is about to start his second year in Degree Programme in International Business at the Oulu UAS. His life in…