Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka | Oulun ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörin tehtäväkenttä on laaja.  Valmistuttuasi voit työskennellä esimerkiksi sähkö- tai automaatioalan suunnittelutehtävissä, tehtaissa, voimalaitoksissa ja muissa tuotantolaitoksissa. Voit myös työskennellä myyntitehtävissä laitetoimittajalla, projektipäällikkönä tai esimiehenä. Tervetuloa opiskelemaan sähkö- ja automaatiotekniikkaa Oulun ammattikorkeakouluun!

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörin tutkinnossa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa, automaatiotekniikka ja sähkötekniikka. Ensimmäinen opintovuosi on kaikille sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijoille yhteinen. Tutustut molempiin suuntautumisvaihtoehtoihin alan opintojen, vierailujen ja tutustumiskäyntien myötä. Valitset suuntautumisvaihtoehdon ensimmäisen vuoden aikana. Kummassakin vaihtoehdossa on paljon projektimuotoista työtä, ja kummallakin alalla työllisyystilanne on hyvä. Opintojen lopussa tehtävä opinnäytetyö on hyvin käytännönläheinen.

Ryhmätöiden kautta tutustut muihin opiskelijoihin ja luot kontaktiverkostoja. Tutoropettajat ja tutoreina toimivat opiskelijat neuvovat sinua kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opintojesi tukena ovat myös opinto-ohjaaja ja opintopsykologi.

Opintojen alussa suoritat tärkeitä korttikursseja: työturvallisuus- sähkötyöturvallisuus- tulityö- ja ensiapukortti. Ensimmäisenä opiskeluvuotena tehdään myös työmaa- ja teollisuusvierailuja. Koululla käy lisäksi työnantajien edustajia kertomassa kesätyöpaikoista ja siitä, millaista insinöörin työ käytännössä on.

Kesäisin suoritat työharjoittelua. Osa siitä voi olla jo ennen opintojen alkua suoritettua työkokemusta. Osa opinnoista tehdään verkossa, mutta laboratorioharjoitukset ovat tärkeässä osassa. Niissä pääset tekemään ja näkemään käytännössä, miten monipuolista sähkö- ja automaatioinsinöörin työ on.

Molemmissa suuntautumisvaihtoehdossa voit suorittaa tavanomaisen työharjoittelun lisäksi opintojesi loppupuolella erillisen tuotantopainotteisen työharjoittelun. Sen aikana pääset tutustumaan valitsemaasi työtehtävään käytännössä ja oppimaan sen erityispiirteitä. Pääset silloin myös näyttämään osaamistasi mahdollisesti tulevalle työnantajallesi.

Opintoihisi kuuluvissa 15 opintopisteen vapaasti valittavissa opinnoissa voit valita opintoja oman mielenkiintosi mukaan. Opiskele esimeriksi talotekniikkaa, robotiikkaa, verkostosuunnittelua, vieraita kieliä tai suorita vaikka verkko-opintoina opintojaksoja toisista korkeakouluista. Voit myös toimia tutoropiskelijana alempien vuosikurssien opiskelijoille tai koulumme kansainvälisille vaihto-opiskelijoille.

Automaatiotekniikan suuntautumisvaihtoehto

Automaatiotekniikan opinnoista saat hyvät valmiudet automaattisesti toimivien laitteiden ja järjestelmien suunnittelu-, toteutus- ja käyttöönottotehtäviin sekä alan palvelutoimintaan. Opinnoissa tutustutaan mm. mittauksiin, tulosten analysointiin, säätöihin, Internetin käyttöön laitteissa ja teollisuudessa (IoT) sekä opitaan toimimaan projekteissa ja tiimeissä työelämän tapaan. Uusien digitaalisten oppimisympäristöjen myötä opiskelijat pääsevät harjoittelemaan teollisuuden kunnonvalvontaa, vianhakua ja sovellussuunnittelua teollisuudessa käytettävillä järjestelmillä. He pääsevät myös ohjaamaan linjastoa, säiliöitä ja pumppuja oppilaitoksen laboratoriossa.

Alan opinnoilla pääsee monenlaisiin tehtäviin. 
Sami Ristiluoma, tuotantoinsinööri    

Hain opiskelemaan automaatiotekniikkaa, koska se oli hyvä jatkumo elektroniikka-alan ammatillisille opinnoille.
Henri Jokkala, sähköautomaatiopäällikkö  

Sähkötekniikan suuntautumisvaihtoehto

Sähkötekniikan opinnoista saat hyvät valmiudet turvallisten ja energiatehokkaiden sähköjärjestelmien suunnitteluun ja käyttöön. Sähkötekniikan opinnoissa keskitytään sähköiseen talotekniikkaan sekä sähkövoimatekniikkaan. Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia kiinteistöjen sähköteknisiin järjestelmiin ja sähkösuunnitteluun liittyvien tehtävien lisäksi sähkön tuotantoon, siirto- ja jakeluverkkoihin, sekä sähkökäyttöihin liittyvissä työtehtävissä. Opintoihin sisältyy myös ohjaus- ja automaatiotekniikkaa, jota voit soveltaa älykkäissä sähköverkoissa, energiatehokkaissa sähkökäytöissä sekä asumismukavuutta ja turvallisuutta edistävissä sähköteknisissä ratkaisuissa. Opintoihisi kuuluu runsaasti projektityötä. Opintojen loppuvaiheessa olevassa projektissa pääset tekemään yhteistyötä oikean yrityksen kanssa.

Opintosi täyttävät sähköpätevyyden koulutusvaatimuksen. Voit suorittaa opintojen loppuvaiheessa sähköturvallisuustutkinnon, joka yhdessä alan työkokemuksen kanssa oikeuttaa sinut johtamaan sähkötöitä.

Sähkötekniikka on kasvava ala, jolla on hyvät työllisyysnäkymät. Urakehitys on myös nopeaa, kun ottaa avoimin mielin kaiken tiedon vastaan ja on kiinnostunut siitä mitä tekee. 
Joona Kupila, sähkösuunnittelija

Ammattikoulun jälkeen halusin jatkaa opiskelujani, sillä en kokenut yksitoikkoisen “mökkisähköistämisen” olevan minun juttuni vaan halusin päästä työskentelemään suurjännitepuolella sellaisissa tehtävissä, joissa pääsen itse sekä suunnittelemaan että toteuttamaan töitä. 
Kalle Mäkelä, kunnossapitoinsinööri    

Kansainvälisyys sähkö- ja automaatiotekniikan opinnoissa

Voit suorittaa osan opinnoistasi ulkomailla opiskelu- tai harjoitteluvaihdossa. Mahdollisia vaihtokohteita ovat esim. USA, Belgia, Hollanti, Tanska ja Portugali. Kansainvälistä kokemusta tuovat myös kampuksellamme opiskelevat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat sekä vierailevat ulkomaiset opettajat.

Sähkö- ja automaatioinsinöörit työelämässä

Automaatioinsinööri voi toimia esim. tuotekehitysinsinöörinä luomassa uusia järjestelmiä ja parantamassa vanhoja; kunnossapitoinsinöörinä vastaamassa tehtaan järjestelmien toiminnasta ja kehittämisestä, projektipäällikkönä vastaamassa projektin aikataulusta ja toteutuksen laadusta, myynti- ja ostotehtävissä, sekä ohjelmoinnissa luomassa uusia automaatiosovelluksia. Yksittäisen automaatioinsinöörin toimenkuva voi pitää sisällään useita erilaisia tehtäviä ja työurallaan voi suuntautua oman mielenkiinnon mukaisiin tehtäviin. Tässä muutamia esimerkkejä automaatioalan insinöörien erilaisista tehtävistä:

  • Automaatiosuunnittelija
  • Automaatioinsinööri
  • Käyttöönottoinsinööri
  • Sähköautomaatiopäällikkö
  • Tuotantoinsinööri

Sähkötekniikan insinöörejä työllistävät suunnittelutoimistot, urakointi- ja kunnossapitoyritykset, energia- ja sähköverkkoyhtiöt, sekä teollisuusyritykset Suomessa ja ulkomailla. Sähköinsinöörin työ voi olla suunnittelua, testausta, kehitystehtäviä, asiantuntijatehtäviä, urakointia, kunnossapitoa, myynti- ja ostotehtäviä sekä esimies- ja johtotehtäviä. Tässä muutamia esimerkkejä siitä, millaisissa tehtävissä meiltä valmistuneet insinöörit toimivat.

  • Kunnossapitoinsinööri
  • Sähkösuunnittelija
  • Maastosuunnittelija

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa alemman ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen amkin opinnoista.

Sähkö- ja automaatiotekniikka sosiaalisessa mediassa

Twitter                                                            

Instagram

 

Laajuus ja kesto

240 op

4 vuotta

Kampus

Kotkantien kampus
Kotkantie 1
90250 Oulu

Hakuaika päivätoteutus

20.3.–3.4.2019

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »

Artikkelikuva

Jokainen työpäivä opettaa uutta

Projekti-insinöörinä työskentelevän Markus Alardtin työpäivät sisältävät tasapainoisesti niin kentällä kuin tietokoneella…