Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oamkin avoimesta ammattikorkeakoulusta tutkinto-opiskelijaksi

Avoimesta ammattikorkeakoulusta tutkinto-opiskelijaksi

Voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen opintojesi perusteella ilman normaaliin opiskelijavalintaan osallistumista. Ammattikorkeakoulututkintoa varten tarvitset soveltuvia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja vähintään 55 opintopistettä. 60 opintopisteen laajuisiin ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin tarvitset vähintään 20 opintopistettä ja 90 opintopisteen laajuisiin puolestaan 25 opintopistettä vaadittuja avoimen ammattikorkeakoulun suorituksia.

Jos haet ammattikorkeakoulututkintoon, sinulla ei tarvitse olla ammattikorkeakoululaissa määriteltyä hakukelpoisuutta. 

Ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin hakiessasi sinun tulee täyttää pohjakoulutusvaatimus. Pohjakoulutusvaatimuksen voit tarkistaa Master-tutkintojemme sivuilta valitsemalla sivun alalaidasta haluamasi tutkinto-ohjelman kuvauksen ja sieltä kohdan "Valintaperusteet".

Valintaperusteet tutkinto-opiskelijaksi

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella tutkinto-opiskelijaksi hakevien valintaperusteet ovat seuraavat:

 1. Olet suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 55, 20 tai 25 opintopistettä haettavaan tutkinto-ohjelmaan hyväksiluettavissa olevia opintoja. Myös muissa ammattikorkeakouluissa suorittamasi avoimen ammattikorkeakoulun opinnot huomioidaan.
   • Vapaasti valittavia opintoja hyväksytään enintään haettavan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman sisältämä vapaasti valittavien opintojen määrä.
   • Vaadituista avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista suoraan hyväksiluettujen opintopisteiden määrä saa olla korkeintaan 18, 8 tai 7 opintopistettä.

   • Esimerkki 1: Hakija hakee ammattikorkeakoulututkintoon ja hän on jo suorittanut aiempia korkeakouluopintoja (esimerkiksi amk-tutkinto) tai hänellä on aiempaa osaamista. Avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskellessaan, hän voi hakea hyväksilukuja aiemmalla osaamisellaan. Tässä erillishaussa suoraan hyväksiluettuja opintoja hyväksytään enintään 18 opintopistettä vaaditusta 55 opintopisteestä. 

   • Esimerkki 2: Hakija hakee 90 opintopisteen laajuiseen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon ja hän on jo suorittanut aiempia korkeakouluopintoja tai hänellä on aiempaa osaamista. Avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskellessaan, hän voi hakea hyväksilukuja aiemmalla osaamisellaan. Tässä erillishaussa suoraan hyväksiluettuja opintoja hyväksytään enintään 8 opintopistettä vaaditusta 25 opintopisteestä. (60 opintopisteen laajuiseen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon haettaessa suoraan hyväksiluettuja avoimen ammattikorkeakoulun opintoja hyväksytään haussa 7 opintopistettä.)

 2. Opintojesi tulee olla suoritettu kevään haussa 31.7. (myös mahdollisessa lisähaussa) ja syksyn haussa 31.12. mennessä.
   
 3. Suoriudut hyväksytysti mahdollisesta valintakokeesta (muun muassa kielitaito) tai sinulla on riittävä opintomenestys
   
 4. Resurssimme ja opetustarjontamme mahdollistavat uuden opiskelijan ottamisen tutkinto-ohjelmaan/suuntautumisvaihtoehtoon.
   
 5. Jos hakijoita on enemmän kuin voimme valita, hakijat laitetaan paremmuusjärjestykseen seuraavien kriteerien perusteella:
  • mahdollinen valintakoe
  • opintomenestys sekä riittävä opetuskielen mukainen kielitaito
  • hakuajan loppuun mennessä suoritettujen opintopisteiden määrä.
 6. Edellä mainittujen kriteerien lisäksi huomioimme koulutuskohtaiset kriteerit
  • Sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa on terveydellisiä vaatimuksia. Hakijoilta kysytään hakulomakkeessa terveydellisiä tekijöitä, jotka saattavat olla esteenä opinnoille. Lisäksi opiskelijavalinnan esteenä voi olla aiempi päätös opiskeluoikeuden peruuttamisesta. Hakijoilta kysytään hakulomakkeessa aiemmasta opiskeluoikeuden peruutuksesta terveydentilan tai muiden henkilöiden turvallisuuden vaarantamisen vuoksi. (L932/2014.)
Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella tutkinto-opiskelijaksi haetaan Opintopolku.fi -palvelussa. Liitteet (ajantasainen opintosuoritusote sekä mahdollinen suunnitelma hakuajan jälkeen 31.7. tai 31.12. mennessä suoritettavista opinnoista) toimitetaan hakemuksessa mainittuun päivämäärään mennessä hakemuksen liitteenä.  Myöhästyneitä liitteitä ei huomioida. Lisäksi ylempään ammattikorkeakoulututkintoon hakevien tulee toimittaa todistusjäljennökset ylempään ammattikorkeakoulututkintoon vaadittavasta pohjakoulutuksesta ja työkokemuksesta. Pohjakoulutusvaatimuksen voit tarkistaa Master-tutkintojemme sivuilta valitsemalla sivun alalaidasta haluamasi tutkinto-ohjelman kuvauksen ja sieltä kohdan "Valintaperusteet".

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä kello 15.00, jolloin sähköinen hakemus tulee olla täytetty ja lähetetty. Hakija voi halutessaan täydentää hakemustaan hakuajan päättymiseen mennessä. Opiskelijavalinta suoritetaan niillä tiedoilla, jotka hakuajan päättyessä ovat käytettävissä.

Hakuaika syksyllä aloitettaviin opintoihin (kevään haku) on 2.–16.5 (tai sitä seuraavina arkipäivinä). 

Kevään lisähaku syksyllä alkaviin koulutuksiin on 1.-8.8. (tai sitä seuraavina arkipäivinä), mikäli tutkinto-ohjelma on mukana lisähaussa.

Keväällä aloitettaviin opintoihin (syksyn haku) hakuaika järjestetään 1.–15.11. (tai sitä seuraavina arkipäivinä), mikäli tutkinto-ohjelma on mukana syksyn haussa.

Lisähaussa ja syksyn haussa mukana olevat tutkinto-ohjelmat julkaistaan näillä sivuilla kesäkuussa. 

Kevään 2019 haku (syksyllä 2019 alkava koulutus) 

Hakuaika on 2.-16.5.2019. Haussa ovat mukana kaikki tutkinto-ohjelmat. Tutkinto-ohjelmakohtaiset valintakriteerit löytyvät sivun alaosasta alakohtaisesti. Liitteet (ajantasainen opintosuoritusote sekä mahdollinen suunnitelma hakuajan jälkeen 31.7.2019 mennessä suoritettavista opinnoista) toimitetaan hakuaikaan mennessä hakemuksen liitteenä.

   

Kevään 2019 haku tutkinto-opiskelijaksi (kulttuuriala)

Hakuaika syksyllä 2019 aloitettaviin opintoihin on 2.-16.5.2019.

Osassa hakukohteissa on yleisten valintaperusteiden lisäksi tutkinto-ohjelmakohtaisia valintakriteerejä. Nämä mainittu alla.

Viestinnän tutkinto-ohjelmaan hakeva valitsee, kumpaan suuntautumisvaihtoehtoon hän hakee (journalismi tai visuaalinen suunnittelu). Hakukelpoiset avoimen väylän hakijat osallistuvat suoraan viestinnän tutkinto-ohjelman valintakokeen toiseen vaiheeseen. Kutsu valintakokeeseen lähetetään sähköpostitse.

Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelmaan hakeneet hakukelpoiset avoimen väylän hakijat osallistuvat musiikkipedagogin tutkinto-ohjelman valintakokeisiin. Tarkempi ajankohta lähetetään valintakokeeseen kutsuttavalle sähköpostitse. 

Tanssinopettajan tutkinto-ohjelmaan hakeneille hakukelpoisille avoimen väylän hakijoille järjestetään valintakokeet. Valintakoehaastattelu perustuu Osaamiskartoitus-ennakkotehtävään. Lisäksi hakijan tulee osoittaa riittävä tanssitaito kyetäkseen osallistumaan tanssin päiväopiskelijoiden tanssitunneille. Tanssitaidon näytöstä sovitaan tapauskohtaisesti. Kutsu valintakokeeseen lähetetään sähköpostitse.

Ohjeet osaamiskartoitus-ennakkotehtävään:

 1. Tutustu Oamkin tanssinopettajakoulutuksen opetussuunnitelmaan
 2. Kuvaile aiemmin hankkimaasi osaamista ja tavoitteitasi opiskelulle suhteessa opintojaksokuvauksien osaamistavoitteisiin. Osaamiskartoituksen aiheet lueteltuna alla. Pohdi aiheita kuvailemalla miten ja millaista osaamista sinulle on karttunut aiemmissa opinnoissa, työssä, harrastuksissa tai muussa toimintaympäristössä.
 3.  Kuvaile toimintaympäristöt, joissa osaaminen on kehittynyt.

 Osaamiskartoituksen aiheet:

1. Tällaista tietoteknistä ja kieliosaamista minulla on.
2. Tällaista osaamista minulle on kertynyt yrittäjyydestä TAI mikäli toimit yrittäjänä: Minä yrittäjänä.
3. Tällä tavalla osaamiseni tanssitiedosta on karttunut tai tällaisia tanssin yleiseen tuntemukseen liittyviä kursseja olen käynyt (tanssin historiaan tai tanssialan musiikkiin liittyvä osaaminen, tanssialan työelämässä toimiminen ja työelämän tuntemus, kulttuurihistoriaan liittyvät kurssit tms.).
4. Näin olen kehittänyt kehonhuollollista osaamistani tai tällaisia anatomiaan, fysiologiaan tai kinesiologiaan tai hyvinvointiin liittyviä kursseja olen käynyt.
5. Tällaista tanssiteknistä osaamista minulle on kertynyt.
6. Tällaisissa tanssiteoksissa olen tanssinut tai tällaisia teoksia olen tehnyt koreografina tai ohjaajana.
7. Näitä pedagogisia opintoja olen tehnyt tai näin osaamiseni opettajana on karttunut.
8. Voisin harjoitella tanssinopettamista seuraavanlaisissa ympäristöissä.
9. Tätä haluaisin tutkia opinnäytetyönäni.

Osaamiskartoitus on palautettava hakuajan päättymiseen mennessä osoitteeseen niina.vahtola@oamk.fi.

Kaikkia kulttuurialan tutkinto-ohjelmia koskeva kielitaitovaatimus:

Mikäli hakija hakee suomenkieliseen koulutukseen, mutta hakijan äidinkieli tai koulusivistyskieli* ei ole suomi, tulee hakijan toimittaa hakemuksen liitteeksi todistus suoritetusta kielitaitokokeesta.

Edellytämme seuraavat kielitaitovaatimukset:
Yleisestä kielitutkinnosta vähintään taitotaso 4 (B2) tai Valtionhallinnon kielitutkinnosta vähintään taitotaso ”hyvä”.

* Koulusivistyskielellä tarkoitet​aan peruskoulussa tai lukiossa opetuskielenä ollutta kieltä, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana​. Koulusivistyskieleksi katsotaan myös: 

 • kieli, jolla hakija on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä
 • kieli, josta hakija on saanut ylioppilastutkinnossa vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi toisena kielenä -kokeessa
Kevään 2019 haku tutkinto-opiskelijaksi (tekniikka ja luonnonvara-ala)

Hakuaika syksyllä 2019 aloitettaviin opintoihin on 2.-16.5.2019. 

Osassa hakukohteissa on yleisten valintaperusteiden lisäksi tutkinto-ohjelmakohtaisia valintakriteerejä. Nämä mainittu alla.

Kaikki tekniikan ja luonnonvara-alan tutkinto-ohjelmat: vaadittuihin avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin ei voi sisällyttää harjoittelua.

Energiatekniikan tutkinto-ohjelmaan hakevilla tulee olla suoritettuna hyväksytysti tutkintoon sisältyvistä opinnoista vähintään 8 op matematiikkaa, 7 op fysiikkaa ja 2 op viestintää TAI vastaavat opinnot suomalaisesta avoimesta ammattikorkeakoulusta. Vastaavat opinnot voivat olla myös yliopistossa/ammattikorkeakoulussa tutkinto-opiskelijana suoritettuja, jos hakijalla on vähintään 55 op haettavaan tutkinto-ohjelmaan hyväksiluettavia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja suoritettuna. Vastaavuudesta päättää tutkintovastaava tai opintojakson vastuuopettaja.

Talotekniikan tutkinto-ohjelmaan hakevilla tulee olla suoritettuna hyväksytysti tutkintoon sisältyvistä opinnoista vähintään 10 op matematiikkaa ja 5 op fysiikkaa TAI vastaavat opinnot suomalaisesta avoimesta ammattikorkeakoulusta. Vastaavat opinnot voivat olla myös yliopistossa/ammattikorkeakoulussa tutkinto-opiskelijana suoritettuja, jos hakijalla on vähintään 55 op haettavaan tutkinto-ohjelmaan hyväksiluettavia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja suoritettuna. Vastaavuudesta päättää tutkintovastaava tai opintojakson vastuuopettaja.

Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmaan hakevilla tulee olla suoritettuna hyväksytysti tutkintoon sisältyvistä opinnoista vähintään 6 op matematiikkaa, 6 op fysiikkaa ja 3 op viestintää TAI vastaavat opinnot suomalaisesta avoimesta ammattikorkeakoulusta. Vastaavat opinnot voivat olla myös yliopistossa/ammattikorkeakoulussa tutkinto-opiskelijana suoritettuja, jos hakijalla on vähintään 55 op haettavaan tutkinto-ohjelmaan hyväksiluettavia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja suoritettuna. Vastaavuudesta päättää tutkintovastaava tai opintojakson vastuuopettaja.

Tietotekniikan tutkinto-ohjelmaan hakeville järjestetään haastattelu viikoilla 21-22.  Kutsu haastatteluun toimitetaan kutsuttaville hakijoille sähköpostitse viimeistään viikkoa ennen haastattelua.

Information Technology tutkinto-ohjelmaan hakeville järjestetään haastattelu. Haastattelun ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Kutsu haastatteluun toimitetaan kutsuttaville hakijoille sähköpostitse viimeistään viikkoa ennen haastattelua. Lisäksi hakijoilla tulee olla suoritettuna hyväksytysti tutkintoon sisältyvistä opinnoista vähintään 3 op englantia TAI vastaavat opinnot suomalaisesta avoimesta ammattikorkeakoulusta. Vastaavat opinnot voivat olla myös yliopistossa/ammattikorkeakoulussa tutkinto-opiskelijana suoritettu, jos hakijalla on vähintään 55 op haettavaan tutkinto-ohjelmaan hyväksiluettavia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja suoritettuna. Vastaavuudesta päättää tutkintovastaava tai opintojakson vastuuopettaja.

Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelmaan hakevien on osallistuttava valtakunnalliseen rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeeseen ja suoritettava se hyväksytysti. Myös aikaisemmin (vuonna 2014 tai sen jälkeen) hyväksytysti suoritettu soveltuvuuskoe tai keväältä 2017 tai sen jälkeen hyväksytysti suoritettu DIA-yhteisvalinnan arkkitehtuurin valintakoe hyväksytään.

Kaikkia tekniikan ja luonnonvara-alan tutkinto-ohjelmia koskeva kielitaitovaatimus:

Mikäli hakija hakee suomenkieliseen koulutukseen, mutta hakijan äidinkieli tai koulusivistyskieli* ei ole suomi, tulee hakijan toimittaa hakemuksen liitteeksi todistus suoritetusta kielitaitokokeesta.

Edellytämme seuraavat kielitaitovaatimukset:
Yleisestä kielitutkinnosta vähintään taitotaso 4 (B2) tai Valtionhallinnon kielitutkinnosta vähintään taitotaso ”hyvä”.

* Koulusivistyskielellä tarkoitet​aan peruskoulussa tai lukiossa opetuskielenä ollutta kieltä, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana​. Koulusivistyskieleksi katsotaan myös: 

 • kieli, jolla hakija on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä
 • kieli, josta hakija on saanut ylioppilastutkinnossa vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi toisena kielenä -kokeessa

 

Kevään 2019 haku tutkinto-opiskelijaksi (liiketalous)

Hakuaika syksyllä 2019 aloitettaviin opintoihin on 2.-16.5.2019. 

Osassa hakukohteissa on yleisten valintaperusteiden lisäksi tutkinto-ohjelmakohtaisia valintakriteerejä. Nämä mainittu alla.

Kaikki liiketalouden tutkinto-ohjelmatvaadittuihin avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin ei voi sisällyttää harjoittelua.

Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma

Opiskelijavalinta perustuu opintomenestykseen ja tarvittaessa hakijan haastatteluun. Hakija tekee kirjallisen tehtävän (pituus 2 sivua), jonka tulee sisältää seuraavat asiat: Lyhyt esittely itsestäsi ja työkokemuksesta. Opiskelusuunnitelma ja -aikataulu tradenomin tutkinnon suorittamiseksi, ja tieto siitä haetko päivä- vai monimuoto-opiskelijaksi. Kirjallinen tehtävä tulee palauttaa 19.5.2019 klo 15:00 mennessä osoitteeseen avoin@oamk.fi. (Merkitse viestin aiheeksi ”Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelman kirjallinen tehtävä, oma nimesi”).

Liiketalouden tutkinto-ohjelma

Opiskelijavalinta perustuu opintomenestykseen ja kirjalliseen tehtävään.

Kirjallinen tehtävä (pituus 2 sivua) sisältää tulee sisältää seuraavat asiat:

 1. Lyhyt esittely itsestäsi ja työkokemuksesta.
 2. Haluamasi opintosuunta ja perustelut valinnalle.
 3. Opiskelusuunnitelma ja -aikataulu tradenomin tutkinnon suorittamiseksi.
 4. Kuvaile motivaatiotasi tutkinnon suorittamiseen.
 5. Urasuunnitelmasi koulutuksen jälkeen.

Hakijalla tulee olla suoritettuna kieliopinnoissa Oamkin tai jonkin toisen korkeakoulun Liiketalouden tutkinto-ohjelman opintosuunnitelman mukainen, vähintään 3 op ruotsin opintojakso sekä liiketalouden englantia vähintään 3 op. Poikkeustapauksissa voidaan valita myös hakija, joka ei ole suorittanut näitä opintoja. Tällöin hakijan täytyy muulla tavoin perustella kirjallisessa tehtävässä riittävä kielitaito tradenomin tutkinnon suorittamiseksi (esimerkiksi opiskelu tai asuminen ulkomailla).

Kirjallinen tehtävä tulee palauttaa 19.5.2019 klo 15:00 mennessä osoitteeseen avoin@oamk.fi. (Merkitse viestin aiheeksi "Liiketalouden tutkinto-ohjelman kirjallinen tehtävä, oma nimesi").

Degree programme in International Business

Suoritettujen opintojen keskiarvo tulee olla vähintään 3. Hakijalla tulee olla suoritettuna moduulissa KB00BP22 suoritettava Proficiency in Business English tai sama erillisenä opintojaksona KB00BU92 Proficiency in Business English (vähintään arvosanalla 3), ja/tai hakijalle järjestetään haastattelu.

Kaikkia liiketalouden tutkinto-ohjelmia koskeva kielitaitovaatimus:

Mikäli hakija hakee suomenkieliseen koulutukseen, mutta hakijan äidinkieli tai koulusivistyskieli* ei ole suomi, tulee hakijan toimittaa hakemuksen liitteeksi todistus suoritetusta kielitaitokokeesta.

Edellytämme seuraavat kielitaitovaatimukset:
Yleisestä kielitutkinnosta vähintään taitotaso 4 (B2) tai Valtionhallinnon kielitutkinnosta vähintään taitotaso ”hyvä”.

* Koulusivistyskielellä tarkoitet​aan peruskoulussa tai lukiossa opetuskielenä ollutta kieltä, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana​. Koulusivistyskieleksi katsotaan myös: 

 • kieli, jolla hakija on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä
 • kieli, josta hakija on saanut ylioppilastutkinnossa vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi toisena kielenä -kokeessa
Kevään 2019 haku tutkinto-opiskelijaksi (sosiaali- ja terveysala)

Hakuaika syksyllä 2019 aloitettaviin opintoihin on 2.-16.5.2019.

Osassa hakukohteissa on yleisten valintaperusteiden lisäksi tutkinto-ohjelmakohtaisia valintakriteerejä. Nämä mainittu alla.

Sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmiin hakeville järjestetään valintakoe. Valintakoe koostuu hakijan ennakkotehtävään perustuvasta haastattelusta/ryhmätilanteesta. Valintakokeella arvioidaan motivaatiota alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Valintakokeeseen kutsuttu hakija tuo haastatteluun kirjallisena ennakkotehtävän. Ennakkotehtävällä on merkittävä osuus valintakokeessa.

Valintakokeet pidetään seuraavasti:

- Ke 22.5.2019 - terveydenhoitaja

- To 23.5.2019 - bioanalyytikko, ensihoitaja, kätilö, optometristi, röntgenhoitaja, sairaanhoitaja Oulu ja Oulainen, suuhygienisti, toimintaterapeutti, master-tutkinnot

- Ma 27.5.2019 - fysioterapeutti

- Ke 29.5.2019 - sosionomi

Valintakoekutsu lähetetään sähköpostitse hakuajan päättymisen jälkeen. Valintakoekutsussa ilmoitettua valintakoeaikaa ei voi muuttaa.

Ennakkotehtävä (pituus 4–5 sivua) sisältää esimerkiksi seuraavia asioita:

 1. Lyhyt esittely itsestäsi, harrastuksista, työkokemuksesta ynnä muusta vastaavasta.
 2. Käsityksesi sosiaali-/terveysalan ammattikorkeakoulutuksen vaatimista opiskeluvalmiuksista ja omista opiskeluvalmiuksistasi.
 3. Käsityksesi hakemasi koulutuksen/koulutuksien ammattikorkeakouluopinnoista.
 4. Käsityksesi hakemisen kohteena olevan alan työtehtävistä ja itsestäsi kyseessä olevan alan sosiaali-/terveysalan ammattilaisena (vahvuudet ja kehittämishaasteet).
 5. Kuvaile motivaatiotasi hakemaasi koulutukseen tai koulutuksiin.
 6. Urasuunnitelmasi koulutuksen jälkeen ja alan tulevaisuuden näkymät.

 Kaikkia sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmia koskeva kielitaitovaatimus:

Mikäli hakija hakee suomenkieliseen koulutukseen, mutta hakijan äidinkieli tai koulusivistyskieli* ei ole suomi, tulee hakijan toimittaa hakemuksen liitteeksi todistus suoritetusta kielitaitokokeesta.

Edellytämme seuraavat kielitaitovaatimukset:
Yleisestä kielitutkinnosta vähintään taitotaso 3 (B1) tai Valtionhallinnon kielitutkinnosta vähintään taitotaso ”hyvä”.

* Koulusivistyskielellä tarkoitet​aan peruskoulussa tai lukiossa opetuskielenä ollutta kieltä, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana​. Koulusivistyskieleksi katsotaan myös: 

 • kieli, jolla hakija on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä
 • kieli, josta hakija on saanut ylioppilastutkinnossa vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi toisena kielenä -kokeessa.

 

Opiskelijavalinta ja muutoksenhaku

Opiskelijavalintapäätöksen jälkeen opiskelijavalin­nasta ilmoitetaan kevään haussa 30.6., lisähaussa 31.8. ja syksyn haussa 15.12. mennessä. Opis­kelupaikka tulee ottaa vastaan hyväksymiskirjeessä mainittuun päivämäärään mennessä. Opintosuoritusote on toimitettava viimeistään opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä. Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes opiskelupaikan vastaanottaneen opintosuoritusrekisteriote on tarkistettu ja todettu sisältävän valinnan perusteena olevan määrän opintosuorituksia.

Lain 257/2015 mukaan hakija saa ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. Opiskelijaksi hyväksytyn on ammattikorkeakoulun hyväksymisilmoituksessa mainittavan määräajan kuluessa ilmoitettava ammattikorkeakoululle opiskelupaikan vastaanottamisesta tai hän menettää opiskelupaikkansa. Ammattikorkeakoulun on viipymättä merkittävä tieto opiskelupaikan vastaanottamisesta opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 1 §:ssä tarkoitettuun korkeakoulujen hakurekisteriin.

Opiskelijaksi hakenut saa vaatia ammattikorkeakoulun toimielimeltä oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Opiskelijavalinnan tuloksia julkistettaessa on ilmoitettava, miten hakija voi saada tiedon valinnassa noudatettujen perusteiden soveltamisesta häneen ja miten valintaan voi vaatia oikaisua. Opiskelijavalinnan tulosta ei saa oikaisuvaatimuksen johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi. (L257/2015.) Oikaisuvaatimukset käsitellään menettelyohjeen 8.4.2015 § 84 mukaisesti.

Lisätietoja

Avoin ammattikorkeakoulu
avoin@oamk.fi
puhelinnumerot